Podniesienie prestiżu edukacji prawnej w dziedzinie ochrony praw człowieka

Podniesienie prestiżu edukacji prawnej w dziedzinie ochrony praw człowieka