Stowarzyszenie „Ukraiński Ośrodek Praw Człowieka i Rozwoju Innowacji Edukacyjnych”

Głównym celem działalności UKRO jest:ochrona praw człowieka i podstawowych wolności oraz wspierania rozwoju edukacji na Ukrainie, z uwzględnieniem najnowszych innowacji w tej dziedzinie, zgodnie z międzynarodowo-prawnych zobowiązań Ukrainy. Stowarzyszenie prawników, naukowców i specjalistów różnych dziedzin przyczyni się w ten sposób do rozwoju państwa niezależnego, demokratycznego i państwa prawa, wcielenie w życie zasady rządów prawa, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, udziału w tworzeniu niezbędnych programów edukacyjnych; ochrona konstytucyjnych praw i praw, przewidzianych obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy; wsparcie prawne i udzielanie porad prawnych; wspieranie utworzeniu odpowiednich relacji między państwem, biznesem a obywatelami w oparciu o zasadę rządów prawa; wspieranie powstawania i rozwoju jednolitej zintegrowanej świadomości prawnej i kultury prawnej.

Wideo

!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
!!!!!


Prawa człowieka przede wszystkim!

Zajmujemy się tłumaczeniami od ponad 10 lat.

111

1111

Pracujemy najlepiej. Szybkie tłumaczenie w optymalnej cenie.

Określasz pożądany wynik, robimy wszystko inne.

111

1111

111

111

Ostatnie wiadomości

Opinie o nas