Podniesienie prestiżu edukacji prawnej w dziedzinie ochrony praw człowieka