Підвищення престижу юридичної освіти у сфері захисту прав людини
  • Головна
  • Наука
  • Підвищення престижу юридичної освіти у сфері захисту прав людини

Підвищення престижу юридичної освіти у сфері захисту прав людини

Підвищення престижу юридичної освіти у сфері захисту прав людини

В умовах сьогодення сучасні обставини вимагають підвищення престижу юридичної освіти з питання прав людини з метою зростання освітнього потенціалу, здійснення ефективного реформування української системи вищої освіти, підвищення якості надання громадянам правових послуг та зростання рівня правової освіченості українських громадян. Протягом останніх років українська юридична освіта зазнає істотних змін, а значення права у житті громадян стає все ширшим. Таким чином можна стверджувати, що будь-яка юридична професія, перш за все, виходить із правозахисної діяльності правника, адже головною метою будь-якої юридичної діяльності є захист прав та основоположних свобод людини, справедливий розгляд будь-яких порушень у правовому полі та висококваліфікована юридична допомога для кожної особи на підставі рівності усіх людей.