Nasza załoga

Nasza załoga


Pani Elvira - dr hab., docent, szef UKRO, profesor katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Porównawczego, wykształcenie - Narodowy Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych im. Tarasa Szewczenki, specjalizacja Prawo Międzynarodowe oraz Kijowski Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, kierunek prawo.

 

 

Pan Miroslav - dr, prawnik, wyksztalcenie - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, kierunek - prawo.

 

Pani Olena - prawnik, adwokat, wykształcenie - Charkowski Instytut Prawa im. F. Dzierżyńskiego.

 

 

Pani Victoria - specjalista z prawa międzynarodowego, wykształcenie - program studiów magisterskich na Kijowskim Uniwersytecie Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, kierunek prawo międzynarodowe; kwalifikacja - prawnik międzynarodowy, tłumacz.

 

Pani Kateryna jest dr prawa, adwokatką, docentem katedry Prawa Międzynarodowego, Cywilnego i Handlowego na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym Handlu i Gospodarki. Sfera zainteresowań: ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe, prawo gospodarcze procesowe.

 

Pani Irina jest prawnikiem, absolwentem Edukacyjno-Naukowego Instytutu Prawa Uniwersytetu Państwowej Służby Skarbowej Ukrainy, kierunek „Prawo”, zakres zainteresowań naukowych: międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo spółek, prawo podatkowe.

 

_____

Samodzielna jednostka strukturalna "Ośrodek Uniwersytecki"

 

 

Pani Marina jest doktorem nauk prawnych, docentem, Kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Uniwersytetu Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy. Zakres zainteresowań naukowych: ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo dyplomatyczne i konsularne.Pani Marina jest doktorem nauk prawnych, docentem, Kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Uniwersytetu Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy. Zakres zainteresowań naukowych: ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo dyplomatyczne i konsularne.

 

Pani Maryna jest studentką III roku Uniwersytetu Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy. Zakres zainteresowań naukowych: ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo dyplomatyczne i konsularne.

 

Pan Oleksij jest studentem III roku Edukacyjno-Naukowego Instytutu Prawa Uniwersytetu Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy. Zakres zainteresowań naukowych: ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe publiczne, prawo  międzynarodowe prywatne, międzynarodowe prawo humanitarne.

 

Pani Daria jest studentką III roku na Uniwersytecie Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy. Zakres zainteresowań naukowych: ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo dyplomatyczne i konsularne, ochrona praw kobiet, prawo ochrony środowiska. 

 

Pani Julia jest studentką drugiego roku na Uniwersytecie Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy.  Zainteresowania: międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe publiczne, prawo karne.