Nasze poglądy

Nasze poglądy


Prawa człowieka są ważnym elementem w życiu każdego człowieka, ponieważ towarzyszą nam wszędzie i zawsze. Niektóre z nich występują u człowieka od urodzenia, inne pojawiają się z biegiem życia ludzkiego, jednak jednoznacznie można stwierdzić, że ich rola jest bardzo ważna i każdy powinien znać swoje prawa i umieć z nich korzystać i wiedzieć, jak je bronić.

Ostatnio stały się bardzo ważne znaczenie praw człowieka i świadomość konieczności ich ochrony. Na całym świecie państwa dbają o możliwość zapewnienia praw człowieka i nie jest to zaskakujące, ponieważ bez świadomości ich znaczenia nie można zbudować normalne demokratyczne i rozwinięte społeczeństwo. Decydującą rolę w tej kwestii odgrywa edukacja. Edukacja w tym kontekście należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze, jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do edukacji, które przewidziano zarówno przepisami prawa międzynarodowego, jak i prawem krajowym różnych państw. Poziom rozwoju edukacji jest wskaźnikiem ogólnego rozwoju społeczeństwa, co określa je jako jeden z priorytetów. Po drugie, prawo do edukacji jest jednym z narzędzi przekazać każdemu człowieku wiedzę o jego prawach i świadomość potrzeby ich ochrony. Taka strona edukacji powinna zaczynać się od samego dzieciństwa w przedszkolach i szkołach, i kontynuować się na uczelniach wyższych, niezależnie od tego, jaki kierunek taka osoba wybrała.

W ten sposób można stwierdzić, że edukacja jest podstawowym prawem każdego człowieka, a także sposobem uświadomienia sobie człowiekiem jego praw i sposobów ich ochrony. Prawa człowieka kształciły się przez długi czas i stały się wyrazistym odbiciem wszystkich istotnych problemów ludzkości na każdym etapie, to znaczy, że one wszechstronnie odzwierciedlają wszystkie niezbędne aspekty tych praw, które mogą być naruszone, co sprawia konieczność ich badania właśnie poprzez proces uczenia się. To właśnie edukacja służy tym skutecznym narzędziem, które daje możliwość uświadomienia sobie praw człowieka, a także rozumienie konieczności ich przestrzegania i ochrony. Takie rozumienie nie powstaje samo z siebie, a wymaga długotrwałego kształtowania się systemu wiedzy, umiejętności i wartości, których należy uczyć i wychowywać przez całe życie. Razem z tym, każda osoba powinna orientować się w demokratycznych zasadach i prawach człowieka i rozumieć takie wartości jak godność, tolerancja, a także szacunek do innych ludzi. Takie podstawy są nabywane przez proces edukacyjny w ciągu całego życia i działalności od najmłodszych lat w demokratycznym otoczeniu.

Dlatego wśród przedstawicieli środowiska naukowego i innych zwolenników tego kierunku powstaje idea spójności i utworzenia Ośrodku (Ukraiński Ośrodek Praw Człowieka i Rozwoju Innowacji Edukacyjnych), który łączyć w sobie takie elementy.

 

Złóż wniosek o członkostwo w UKRO