Наші погляди

Наші погляди


Права людини є важливою складовою у житті кожної особи, адже вони супроводжують нас усюди і повсякчас. Деякі із них виникають у людини із народження, інші з’являються з плином людського життя, однак однозначно можна стверджувати, що їх роль дуже важлива і кожен має знати свої права та вміти ними користуватись та знати як їх захистити.

Останнім часом значення прав людини і усвідомлення необхідності їх захисту стали дуже важливим. По усьому світу країни піклуються про можливість забезпечення прав людини і це не дивно, адже без усвідомлення їх значущості неможливо побудувати нормальне демократичне та розвинене суспільство. Вирішальну роль у цьому питанні відіграє освіта. Освіту в даному контексті слід розглядати у двох аспектах. По-перше, одним із базових прав людини є право на освіту, яке зафіксоване як нормами міжнародного права, так і національним законодавством різних країн. Рівень розвитку освіти є показником розвитку суспільства загалом, що визначає її як один із пріоритетів. По-друге, право на отримання освіти є один із засобів донести до кожної особи обізнаність про її права та усвідомлення необхідності їх захисту. Така сторона освіти повинна починатися з самого дитинства у дитячих садках та школах і продовжуватись у ЗВО, незалежно від того, яку спеціальність особа здобуває.

Таким чином можна стверджувати, що освіта є невід’ємним правом кожної особи, а також засобом усвідомлення людиною її прав та способів їх захисту. Права людини формувались протягом довгого часу та стали яскравим відображенням усіх нагальних проблем людства на кожному етапі, тобто вони всебічно відображають усі необхідні аспекти тих прав, які можуть бути порушені, що зумовлює необхідність їх дослідження саме через процес навчання. Саме освіта служить тим ефективним засобом, який дає можливість усвідомлення прав людини, а також розуміння необхідності їх дотримання та захисту. Таке розуміння не виникає саме по собі, а потребує тривалого формування системи знань, навичок та цінностей, які потрібно вивчати і виховувати протягом усього життя. Поряд із цим, кожна особа повинна орієнтуватись у демократичних основах та правах людини і розуміти такі цінності як гідність, толерантність, а також повага до інших людей. Такі основи набуваються через освітній процесу протягом всього життя і діяльності із раннього віку у демократичному оточенні.

Тому серед представників наукової спільноти та інших прихильників даної направленості виникає ідея згуртованості та утворення Осередку (Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій) який поєднає у собі такі елементи.

 

Подати заявку на членство в ГО "УКРО"