Eseje z konferencji naukowej i praktycznej na temat ochrony praw człowieka (III) Maj 2023 r.

Eseje z konferencji naukowej i praktycznej na temat ochrony praw człowieka (III) Maj 2023 r.

Eseje z konferencji naukowej i praktycznej na temat ochrony praw człowieka (III) Maj 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини: збірник тез доповідей. Київ: ГО «УКРО», 2023. (ІІІ). 26 с.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію видавничої діяльності

Серія ДК № 7532

 

УДК 342.7(477)(082)

Н28

https://www.doi.org/10.59105/2023-2505

  

Eseje, 2023 (ІІІ)

 

Zawartość

 

TITKO Elvira - TEORETYCZNE I DOKTRYNALNE PODEJŚCIE DO POJĘCIA I ZROZUMIENIA POJĘCIA "WOJNA"

 

Drakokhrist Tatiana - PRZESTĘPSTWA PRZECIWNIKÓW WOJENNYCH W ROSJI: JAK POWINNI REAGOWAĆ OBROŃCY PRAW CZŁOWIEKA

 

Medwed Andrij - O przestrzeganiu rozsądnych warunków sądowej kontroli legalności pozbawienia wolności człowieka

 

Kirichenko Oleksandr - "TEORIA CANNABIS" UKRAIŃSKIEGO SĄDU NAJWYŻSZEGO JAKO USTAWODAWSTWO NARUSZAJĄCE STATUS PRAWNY OSOBY OBWINIONEJ W KONTEKŚCIE WYMOGÓW CZĘŚCI 1 ART. 7 KONWENCJI

 

Martsenko Natalia - Specyfika indywidualnej odpowiedzialności za naruszenia międzynarodowego prawa praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego

 

Kuftyrev Pavlo - Specyfika ochrony praw człowieka do bezpiecznego środowiska w kontekście konfliktów zbrojnych poprzez pozwy zbiorowe

 

Kortukova Tamara - PRAWO DO OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UCHODŹCÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

 

Goncharenko Maryna - Niezbędne zrozumienie koncepcji "wojny hybrydowej": PODEJŚCIA DOKTRYNALNE

 

Porokhovata Yelyzaveta - POZYTYWNE OBOWIĄZKI PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z ART. 1 PUNKTU 1 EKPC (W KONTEKŚCIE OCHRONY PRAWA AUTORA DO DZIEŁA LITERACKIEGO)

 

Tylna strona