Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини (ІІІ), травень 2023 року

Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини (ІІІ), травень 2023 року

Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини (ІІІ), травень 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини: збірник тез доповідей. Київ: ГО «УКРО», 2023. (ІІІ). 26 с.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію видавничої діяльності

Серія ДК № 7532

 

УДК 342.7(477)(082)

Н28

https://www.doi.org/10.59105/2023-2505

 

НАРИСИ, 2023 (ІІІ)

 

ЗМІСТ

 

Тітко Ельвіра Валентинівна - ТЕОРЕТИКО-ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХІД ОСМИСЛЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ВІЙНИ»

 

Дракохруст Тетяна Вікторівна - PERSECUTION OF WAR OPPONENTS IN RUSSIA: HOW HUMAN RIGHTS ACTIVISTS SHOULD REACT

 

Медвідь Андрій Богданович - ЩОДО ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ СУДОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ПРАВОМІРНОСТІ ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ ЛЮДИНИ

 

Кириченко Олександр Анатолійович - «КАНАБІС-ТЕОРІЯ» УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ СУДОВОЇ ІНСТАНЦІЇ ЯК ЮРИДИЧНИЙ ЛЯПСУС, ЩО ПОРУШУЄ ПРАВОВИЙ СТАТУС ПЕРЕСЛІДУВАНОГО У КОНТЕКСТІ ВИМОГ Ч. 1 СТ. 7 КОНВЕНЦІЇ

 

Марценко Наталія Степанівна - ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ ЛЮДИНИ ТА МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

 

Куфтирєв Павло Вячеславович - ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГРУПОВИХ ПОЗОВІВ

 

Кортукова Тамара Олександрівна - ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я БІЖЕНЦІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

 

Гончаренко Марина Володимирівна - СУТНІСНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ГІБРИДНА ВІЙНА»: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ

 

Пороховата Єлизавета Олександрівна - ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ЗІ СТАТТІ 1 ПРОКОЛУ 1 ДО ЄКПЛ (У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР)

 

Зворотня сторінка