Wiadomości

Wiadomości


Titko Elvira Międzynarodowe aspekty prawne współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC)

Monografia przedstawia aktualne zagadnienia formacji i rozwoju współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) w zakresie prawa międzynarodowego i doktryna narodowa obcych krajów, z naciskiem na praktyczne elementy obliczanie zrozumienia pojęcia interakcji między komponentami cywilnymi i wojskowymi w systemie przestrzegania praw człowieka i rozwiązywania konfliktów zbrojnych, z zwrócenie szczególnej uwagi na aktualne kwestie na drodze do optymalizacji działań współpraca cywilno-wojskowa, jako niezbędny element sił zbrojnych w XXI wiek.


Monografia przeznaczona jest dla pracowników naukowych i pedagogicznych, doktorantów, doktoranci, kandydaci na studia, praktykujący prawnicy, kadeci, personel wojskowy i inni pracownicy różnych służb zainteresowanych tematyką cywilno-wojskową współpraca (CIMIC).

 

 

Międzynarodowe aspekty prawne współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC)