Seminarium internetowe na temat międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa humanitarnego dla Sił Zbrojnych
  • Strona domowa
  • Wiadomości
  • Seminarium internetowe na temat międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa humanitarnego dla Sił Zbrojnych

Seminarium internetowe na temat międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa humanitarnego dla Sił Zbrojnych


Seminarium internetowe na temat międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa humanitarnego dla Sił Zbrojnych

19 lipca 2022 r. organizacja pozarządowa „Ukraińskie Centrum Praw Człowieka i Rozwoju Innowacji Edukacyjnych” na prośbę przedstawicieli Sił Zbrojnych Ukrainy zorganizowała dla nich webinarium na temat zagadnień prawa międzynarodowego, jego skuteczności i skuteczności, m.in. szerzej rozważono kwestię normatywnego utrwalenia kwestii leczenia z jeńcami wojennymi.

Podczas webinaru wyjaśniono i omówiono szereg tematów: skuteczność międzynarodowych organizacji praw człowieka, rozróżnienie pojęć „konflikt zbrojny” i „wojna”, główne zasady funkcjonowania prawa międzynarodowego jako takiego, rozważenie procedury rejestrowania ewentualnych naruszeń praw człowieka na Ukrainie przez państwo-agresora, międzynarodowe standardy określające przepisy dotyczące traktowania jeńców wojennych i innych.

Warto dodać, że prelegentami webinarium byli: Prezes Zarządu „UKRO”, doktor nauk prawnych – Titko Elvira; Prawnik międzynarodowy, prawnik Centrum Spraw Strategicznych Ukraińskiej Helsińskiej Unii Praw Człowieka - Witalija Lebid; Kierownik działu public relations, komunikacji i współpracy, prawnik międzynarodowy - Maryna Goncharenko.

„UKRO” jest zawsze otwarte na współpracę!

Pracujemy razem!