Kompletowanie apteczek medycznych

Kompletowanie apteczek medycznych


Kompletowanie apteczek medycznych

Na terytorium Ukrainy istnieje znaczna liczba fundacji charytatywnych, ośrodków wolontariuszy, które kierują swoją działalność na wsparcie zasobowe ukraińskich żołnierzy, począwszy od 2014 roku. Z uwagi na fakt, że "system pomocy" już został ustawiony, nasza organizacja społeczna "UKRO" nie planowała angażować się w tego rodzaju przedsięwzięcia, jednak ukraińscy obrońcy zaczęli się zwracać do nas o pomoc. Od początku inwazji na pełną skalę Federacji Rosyjskiej na suwerenne terytorium Państwa Ukraińskiego otrzymywaliśmy różne prośby, ale postanowiliśmy skupić się właśnie na zbieraniu indywidualnych apteczek medycznych.

  Organizujemy i prowadzimy różnorodne zajęcia edukacyjne, którym towarzyszy zakup niezbędnych rzeczy do apteczek taktycznych. Dlatego UKRO zorganizowała: grę intelektualną "Wyjaśnij moje prawo", zaprosił praktycznego psychologa do przeprowadzenia warsztatu "Samopomoc w czasie wojny", zrobiła aukcję charytatywną i wiele innych rzeczy.

    Taka praca zaczęła się od podobnie myślących ludzi, przyjaciół, współpracowników, a potem wszystko przerodziło się w coś innego, coś większego. Dołączają do nas osoby, które nie są obojętne i te, które mają wspólne poglądy i chęć działania.

  Biorąc pod uwagę fakt, że prośba o apteczki medyczne jest stała – nie zatrzymujemy się, a jedynie poszerzamy naszą działalność. Warto zauważyć, że naszą inicjatywę wspierają aktywni mieszkańcy m. Mena, znajdujące się w obwodzie Czernihowskim, wysyłając m.in.: bandaże, sterylne rękawiczki, środki przeciwbólowe w ampułkach itp.

    Zwracamy uwagę, że apteczka medyczna jest kompletowana zgodnie z obowiązującymi normami i tylko certyfikowanymi produktami.

   Nasze, odpowiednio zebrane apteczki medyczne, otrzymali wszyscy ci, którym były potrzebne, w szczególności mieszkańcy m. Mena (obwód Czernihowski), mieszkańcy m. Wasilków, z obwodu Kijowskiego, które już bronią ukraińską ziemię, a także inne jednostki, które zwróciły się z odpowiednim wnioskiem.

   Składamy szczere podziękowania wszystkim, którzy do nas dołączają i prosimy o przyłączenie się tych wszystkich, którym "boli" nasza Ukraina. Pracujemy dalej!