KONFERENCJA NAUKOWO-Praktyczna dotycząca ochrony praw człowieka (zbiór abstraktów) 1 czerwca 2022 r.

KONFERENCJA NAUKOWO-Praktyczna dotycząca ochrony praw człowieka (zbiór abstraktów) 1 czerwca 2022 r.


KONFERENCJA NAUKOWO-Praktyczna dotycząca ochrony praw człowieka (zbiór abstraktów) 1 czerwca 2022 r.

1 czerwca 2022 r. odbyła się on-line 1 czerwca 2022 r. KONFERENCJA NAUKOWO-Praktyczna dotycząca ochrony praw człowieka (zbiór abstraktów).

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

MÓJ DZIEŃ WOJNY;
Ogólny teoretyczny aspekt ochrony praw człowieka w dzisiejszych warunkach;
Doktryna i praktyka systemu ochrony praw człowieka;
Problemy tworzenia państwa i ochrony praw człowieka;
Współczesna praktyka ETPCz;
Cechy ochrony praw człowieka w warunkach konfliktu zbrojnego;
Zagadnienia ochrony bezpieczeństwa narodowego i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się terroryzmu;
Łamanie praw człowieka i ich ochrona: doświadczenia ukraińskie i zagraniczne;
Inne aktualne kwestie.

Zbiór streszczeń konferencji można znaleźć pod poniższym linkiem:

Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини (ІІ) (ukro-ngo.org)