Narysuj konferencję naukowo-praktyczną poświęconą problematyce obrony praw człowieka