Projekt konferencji naukowo-praktycznej poświęcony pamięci ukraińskiego oficera łączności Titko Walentina Mychajłowicza УДК 621.39+654+355.424.3+004.7](082) Н36
  • Strona domowa
  • Czasopisma naukowe
  • Projekt konferencji naukowo-praktycznej poświęcony pamięci ukraińskiego oficera łączności Titko Walentina Mychajłowicza УДК 621.39+654+355.424.3+004.7](082) Н36