Pomoc prawna i reprezentacja

Pomoc prawna i reprezentacja

Pomoc prawna i reprezentacja

Pomoc prawna i reprezentacja są niezbędnymi elementami dla właściwej ochrony naruszonych praw w dowolnej dziedzinie.

 

W tym celu UKRO świadczy:

pomoc prawna i ochrona prawna w dziedzinie łamania praw człowieka;

zapewnianie społeczeństwu doradztwa i praktycznej pomocy prawnej w zakresie rozwiązywania sporów;

opiniowanie orzeczeń sądowych zgodnie z obowiązującym prawem i prawem międzynarodowym;

reprezentacja w organach państwowych i instytucjach sądowych osób fizycznych i prawnych w celu ochrony ich naruszonych praw.