Wystawa sztuki „Wojna i pokój” oraz konferencja naukowo-praktyczna o prawach człowieka