Nasza załoga

Nasza załoga


 

Prezes Zarządu UKRO

Kierownik kierunku rozwoju strategicznego i innowacyjnego

Pani Elvira Titko - dr hab., docent, szef UKRO, profesor katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Porównawczego, wykształcenie - Narodowy Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych im. Tarasa Szewczenki, specjalizacja Prawo Międzynarodowe oraz Kijowski Narodowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, kierunek prawo.

 

 

Wiceprezes Zarządu UKRO
Kierownik Kierunku Dydaktyczno-Naukowego UKRO

Tatiana Avelenko –  menadżer-ekonomista, wykształcenie - Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy "Kijowski Instytut Politechniczny". Zakres działalności: opracowywanie materiałów edukacyjnych i metodycznych; organizacja i zapewnienie jakości procesu edukacyjnego.

 

 

 

Wiceprezes Zarządu UKRO

Kierownik Kierunku Prawnego i problematyki ochrony naruszonych praw człowieka

Pani Olena Savchuk - prawnik, adwokat, wykształcenie - Charkowski Instytut Prawa im. F. Dzierżyńskiego.

 

 

Kierownik działu public relations, komunikacji i współpracy

Pani Maryna Gonczarenko  - prawnik międzynarodowy, wykształcenie - Państwowy Uniwersytet Podatkowy (dyplom z wyróżnieniem). Obszar zainteresowań naukowych: ochrona praw człowieka, międzynarodowe prawo publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo dyplomatyczne i konsularne.

 

 

 

Pan Miroslav - dr, prawnik, wyksztalcenie - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, kierunek - prawo.

 

 

 

Pani Victoria - specjalista z prawa międzynarodowego, wykształcenie - program studiów magisterskich na Kijowskim Uniwersytecie Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, kierunek prawo międzynarodowe; kwalifikacja - prawnik międzynarodowy, tłumacz.

 

Pani Kateryna jest dr prawa, adwokatką, docentem katedry Prawa Międzynarodowego, Cywilnego i Handlowego na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym Handlu i Gospodarki. Sfera zainteresowań: ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe, prawo gospodarcze procesowe.

 

Pani Irina jest prawnikiem, absolwentem Edukacyjno-Naukowego Instytutu Prawa Uniwersytetu Państwowej Służby Skarbowej Ukrainy, kierunek „Prawo”, zakres zainteresowań naukowych: międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo spółek, prawo podatkowe.

 

_____

Samodzielna jednostka strukturalna "Ośrodek Uniwersytecki"

 

Pani Maryna Głuch – PhD nauk prawnych, docent, p.o. kierownika katedry prawa publicznego Państwowego Uniwersytetu Podatkowego. Zakres zainteresowań naukowych: ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo dyplomatyczne i konsularne.

 

Pani Julia Kot – studentka IV roku kierunku "prawo międzynarodowe" na poziomie licencjackim na Państwowym Uniwersytecie Podatkowym. Zakres zainteresowań: międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe publiczne, prawo karne.