Про нас

Про нас


Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій був утворений у 2017 р. з  метою  об’єднати юристів, правників, науковців, фахівців у різних сферах щодо захисту прав людини та основоположних свобод задля розбудови незалежної, демократичної та правової держави із дотриманням принципу верховенства права, з метою захисту прав людини та основоположних свобод, а також сприяння розвитку освіти в України з урахуванням останніх новацій у цій сфері відповідно до міжнародно-правових зобов’язань України, що дасть можливість сформувати в Україні «освітньо-правове» громадянське суспільства.

Український осередок створений на засадах добровільності, гуманності, гласності, спільності інтересів і рівності прав її членів, який має на меті об’єднати юристів, правників, науковців, фахівців у різних сферах з метою сприяння розбудові в Україні незалежної, демократичної та правової держави.

Одними із головних напрямів діяльності Осередку є:

- Сприяння розбудови правової та демократичної держави, втілюючи в життя принцип верховенства прав та поваги прав людини і основоположних свобод.

- Сприяння гармонізації українського законодавства відповідно до права Ради Європи та прав Європейського Союзу.

- Розробка та внесення законодавчих пропозицій, аналіз та здійснення експертизи чинного національного законодавства, законопроектів, інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів та законодавства різних країн світ.

- Пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини та основоположних свобод, просвітництво та освіта.

- Організація та проведення конференцій, практично-наукових семінарів та інших заходів з питань захисту прав людини та основоположних свобод і новацій освіти та інших заходів у різних сферах науки, що є необхідними та дотичними до вирішення нагальних проблем сьогодення.

- Надання консультативно-правової допомоги з метою захисту прав люди та основоположних свобод.

- Правова допомога та правовий захист у сфері порушених прав людини.

- Представництво в державний органах та судових установах фізичних та юридичних осіб з метою захисту їхніх порушених прав.

- Сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основоположних свобод в Україні до відома своїх членів, українських державних та недержавних організацій, міжнародних органів та організацій, а також широкого кола громадськості.

- Проведення роз’яснювальної роботи щодо чинного законодавства у сфері захисту прав людини у будь-якій сфері.

- Проводити дослідження з дотримання прав людини та основоположних свобод, а також розвитку освіти в Україні: здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів.