Konferencja naukowo-praktyczna poświęcona jest zagadnieniom ochrony środowiska i ochrony praw człowieka