«Сучасні системи зв’язку як напрям міжнародно-правової, зовнішньополітичної, теле-, радіо, мережевої комунікації», 2022

«Сучасні системи зв’язку як напрям міжнародно-правової, зовнішньополітичної, теле-, радіо, мережевої комунікації», 2022

«Сучасні системи зв’язку як напрям міжнародно-правової, зовнішньополітичної, теле-, радіо, мережевої комунікації», 2022

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начерк науково-практичної конференції присвячений пам’яті українського зв’язківця Тітко Валентина Михайловича «Сучасні системи зв’язку як напрям міжнародно-правової, зовнішньополітичної, теле-, радіо, мережевої комунікації»: збірник тез доповідей. Київ: ГО «УКРО», 2022. 76 с.

 

УДК 621.39+654+355.424.3+004.7](082)

Н36

https://www.doi.org/10.59105/2022-11
 

 

Титулка

 

Зміст

 

Тітко Ельвіра Валентинівна / Внесок українського зв’язківця Тітка Валентина Михайловича в мереживу систему зв’язку та Інтернет міста Вінниці та Вінницької області

 

Кравчук Сергій Олександрович / Передача обслуговування із застосуванням подвійного стеку активних протоколів 5G

 

Зайцев Сергій Васильович, Риндич Євген Володимирович, Приступа Володимир Віталійович, Зайцева Лілія Ігорівна, Курбет Павло Миколайович / Method for assessing the reliability of information under conditions of uncertainty

 

Бевз Світлана Іванівна / Сучасні системи зв’язку як об’єкт правового регулювання

 

Кравчук Сергій Олександрович, Явіся Валерій Сергійович, Лисенко Олександр Іванович, Сушин Ігор Олексійович / Огляд методів підвищення ефективності мобільних безпроводових сенсорних мереж

 

Джура Олександр Олександрович / Оптимізація пасивних оптичних мереж доступу

 

Талієвич Богдан Олегович / Дослідження пасивних оптичних мереж доступу

 

Панчак Дмитро Вікторович / Метод генерування зображень за допомогою GAN-мереж

 

Обуховський Олександр / Модифікований алгоритм відслідковування максимальної потужності сонячних панелей

 

Волянський Станіслав Андрійович / Метод аналізу спортивних подій за допомогою машинного навчання

 

 

Лебідь Ярослава Олександрівна / Зберігання даних громадян міста

 

Дзьордзь Андрій Ярославович / Підвищення ефективності системи виявлення вторгнень за рахунок апаратної реалізації її компонентів

 

Павлікович Анастасія Олегівна / Методи обчислювального інтелекту для ідентифікації осіб по зображенню обличчя

 

Федькович Вікторія Богданівна / Автоматизована система управління доступом на основі мобільних технологій

 

Дракохруст Тетяна Вікторівна / Україна та військова дипломатія

 

Жукорська Ярина Михайлівна / Інформаційна мережа Internet як фактор розвитку міжнародних відносин

 

Піддубна Вікторія Федорівна / Правові проблеми визначення поняття транснаціональних корпорацій

 

Beska Solomiia / Globalization as a driving force of innovation in the process of information protection

 

Мороз Оксана Віталіївна / Вплив глобалізації на систему міжнародних зв’язків України та європейських країн

 

 

Марценко Наталія Степанівна, Котис Віта / Окремі етико-правові проблеми створення та використання Штучного Інтелекту у приватному праві Європейського Союзу

 

Четверик Вікторія Володимирівна / Гарантії прав і свобод людини в інформаційній сфері в Україні

 

Семененко Мішель Ігорівна / Захист прав споживачів при укладенні електронних договорів

 

Єгор Євсєєв Олексійович / Витоки даних як порушення права на приватність

 

Марченко Любов Сергіївна / Нормативно-правове регулювання відносин у сфері цифрової економіки

 

Зворотня сторінка