Редакційна колегія

Редакційна колегія

Редакційна колегія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакційна колегія 

 

Головний редактор

Тітко Ельвіра Валентинівна – доктор юридичних наук (міжнародне право та міжнародні відносини) - Україна, Habilitation EU.

 

Редакційна колегія

Армаш Надія Олексіївна – доктор юридичних наук (адміністративне право та процес, фінансове право), Україна.

Бевз Світлана Іванівна – доктор юридичних наук (адміністративне право та процес, фінансове право), Україна.

Волощенко-Віслобокова Ольга Миколаївна – кандидат юридичних наук (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень), Україна.

Нерсесян Армен Сабірович  – кандидат юридичних наук (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), адвокат, Україна.

Проценко Ірина Миколаївна – кандидат юридичних наук (міжнародне приватне право), Україна.

Тарахонич Тетяна Іванівна – кандидат юридичних наук (теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень), Україна.

Тулба Катерина Григорівна – кандидат юридичних наук, адвокат (міжнародне право), Україна.