Моє право

Моє право

Моє право

Реалізація розбудови правової та демократичної держави жодним чином неможлива без усвідомлення кожною людиною її конституційних прав. У Конституції України, яка є Основним законом держави,одним із закріплених прав людини є право громадянина на знання своїх прав та свобод і таке закріплення також виступає одним із базових прав кожної людини. Тобто, можна стверджувати, що право особи знати свої права та свободи є одним із конституційних прав кожного. Зрозуміло, що таке закріплення є необхідним для кожного громадянина з урахуванням тих обставин, що права людини є невід’ємним елементом життя кожного громадянина. Знання своїх прав та свобод є просто необхідними для кожної особи. Крім того, людина повинна не просто знати свої права, а й вміти використовувати ці знання на практиці при вирішення суттєвих життєвих ситуацій. В Україні на разі не існує єдиного правового акту, що певним чином врегульовував особливості інформування громадян про їх права або законодавчі зміни до них. Таким чином, освідомлення про свої права і свободи залишається на розсуд самих громадaян та залежить виключно від їх правової свідомості.