Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини (охорона довкілля)

Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини (охорона довкілля)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нариси

Зміст

Вступне слово

Голубов Артем Євгенович - ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ДО ПИТАННЯ БАГАТОМАНІТНОСТІ ПРОЯВУ

Куртинець Мирослав Іванович - ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ЯК СКЛАДОВА ІСЛАМСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Павко Яна Анатоліївна - ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ, ЧИСТЕ, ЗДОРОВЕ ТА СТАЛЕ ДОВКІЛЛЯ ЯК ОДНЕ ІЗ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Юрченко Світлана Миколаївна - ДЕЯКІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Петренко Анатолій Анатолійович - ПИТАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В НОРМОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОЕСР

Кемінь Олена Вікторівна - ДІТИ ТА ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Новосад Роман Віталійович - АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ДРУЖНЬОГО ПРАВОСУДДЯ ДО ДИТИНИ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Стрекотенко Лілія Вадимівна - МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ

Кондратова Анна Миколаївна АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

Кортукова Тамара Олександрівна - ЧИ МОЖЛИВО ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ОТРИМАТИ СТАТУС КЛІМАТИЧНОГО БІЖЕНЦЯ?

Куфтирєв Павло Вячеславович - ПРАВО ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ЗА ЗАХИСТОМ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Шутяк Софія Володимирівна - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ГОЛОВНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ДЕРЖАВИ

Четверик Вікторія Володимирівна - ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОПОЛІТИКИ: ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ ТА УКРАЇНИ

Вериженко Дар’я Ігорівна, Козачук Юлія Ігорівна - ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ТА ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Гармаш Олексій Володимирович - МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Курилич Мирон Ярославович - ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАКТИЦІ ЄСПЛ (СТ. 8 ЄКПЛ): ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ НА РІВНІ УКРАЇНСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

Божук Ирина Ивановна - ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ ЕСПЧ

Шершанов Лука Платонович - ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Кот Юлія Вадимівна - ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ : ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Тітко Ельвіра Валентинівна, Гончаренко Марина Володимирівна - ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (МАСОК) В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ В УМОВАХ ДІЇ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ COVID-19: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Пилипенко Анна Тарасівна, Ковальчук Владислав Юрійович - ЗМІНА КЛІМАТУ: ЗАХОДИ ТА НАСЛІДКИ АДАПТАЦІЇ

Заверюха Марина Михайлівна - ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ

Карпілянський Дмитро Анатолійович - ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Роботи художньої виставки «#NatureSave» 2021 р.

Заключна частина

Автентичність сертифікату можна перевірити за даним посиланням