Організація і проведення наукових заходів

Організація і проведення наукових заходів

Організація і проведення наукових заходів

 

З урахування важливості правової тематики в Україні та і у світі, діячі науки та практики у відповідній сфері мають здійснювати щоденну кропітку роботу щодо виокремлення нагальних проблем щодо порушення прав людини з метою пошуку шляхів та їх вирішення.

 

З урахуванням цього, виникає необхідність організації та проведення конференцій, практично-наукових семінарів та інших заходів з питань захисту прав та основоположних свобод людини і новацій освіти та інших заходів у різних сферах науки, що є необхідними для вирішення нагальних проблем сьогодення.

 

Крім того, видається важливим проведення інших публічних заходів, наприклад конгресів, круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, освітніх курсів, літніх шкіл, симпозіумів та з’їздів, які вподальшуму мають практичне значення.