Лекції та практичні заняття

Лекції та практичні заняття

Лекції та практичні заняття

Повсякчас у сучасному житті кожна людина має свої права та обов’язки і вони слідують за нею усюди, що робить відповідну тематику дуже обговорюваною. Зазвичай, пов’язано це із низкою проблемних питань, із якими особа повсякчас стикається, зокрема на сьогодні актуальними питаннями порушення прав людини є порушення права на справедливий суд, перевищення державними органами влади своїх повноважень, нехтування принципом рівності усіх перед законом, питання щодо захисту біженців, а також таких незахищених категорій осіб як діти, жінки та інваліди тощо. З урахуванням такої критичності та розповсюдженості виникає необхідність кожної особи бути обізнаною щодо своїх прав. Однак на практиці часто виходить так, що люди достеменно не знають своїх прав або не можуть відповідно себе захистити. Такі обставини зумовлюють необхідність створення для кожної людини таких умов, які нададуть їй можливість не лише отримати ґрунтовну інформацію про права, які вона має, а й вміти їх відстоювати, спираючись на норми міжнародного та національного права.

 

Особливо це питання є актуальним для молоді, яка відкрита до нових знань, швидко засвоює та запам’ятовує інформацію. В цілому спільнота відкрита до спілкування та має бажання дізнатись щось нове, підвищити рівень обізнаності щодо своїх прав та свобод, який не завжди є достатньо високим. З урахуванням вищенаведеного, постає наступне питання: яким чином створити такі умови, щоб кожна особа мала можливість розвивати свої знання у сфері захисту прав людини? Найкращими заходами є проведення лекцій з відповідної тематики та проводження практичних занять. Такі заходи нададуть можливість для людей отримати інформацію про основоположні Конвенції з прав людини, дізнатись про їх міжнародно-правове закріплення та навчитись швидко відшуковувати необхідну їм інформацію із даної теми, а семінари слугуватимуть засобом закріплення отриманих знань та нададуть можливість проведення відповідних практичних завдань.