Інформація про видання та публікації

Інформація про видання та публікації

Інформація про видання та публікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-практичний вісник «Правник»

Науково-практичний вісник «Правник» - юридичне електронне наукове видання, засноване ГО «Український осередок з прав людини та розвитку освітніх новацій».

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію видавничої діяльності

Серія ДК № 7532

Мова видання: українська, англійська.

У  Науково-практичному віснику «Правник» висвітлюються актуальні питання міжнародного права, порівняльного правознавства.

 

_________________________

Нариси науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини - наукове  видання конференцій у сфері актуальних питань сьогодення захисту прав людини, засноване Українським осередком з прав людини та розвитку освітніх новацій.

Свідоцтво про державну реєстрацію видавничої діяльності
Серія ДК № 7532

Нарисам науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини присвоєно УДК Книжковою палатою України імені Івана Федорова".

УДК 342.7(477)(082)

Н28

 

У Нарисах науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних питань у сфері захисту прав людини в різних сферах. 

Мова видання: українська, англійська, польська.

Видання розраховане на науковців, викладачів, практиків, здобувачів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів та всього загалу.

 

У Збірнику  висвітлюються актуальні питання захисту прав людини за наступними напрямами: 

  1. Загальнотеоретичний аспект захисту прав людини в умовах сьогодення;
  2. Доктрина та практика системи захисту прав людини;
  3. Проблеми державотворення та захист прав людини;
  4. Сучасна практика ЄСПЛ;
  5. Особливості захисту прав людини в умовах збройного конфлікту;
  6. Питання захисту національної безпеки та запобігання поширенню проявам тероризм;
  7. Порушення прав людини та їх захист: Україна та зарубіжний досвід;
  8. Інші актуальні питання.

Прийом тез до Нарисів науково-практичної конференції присвяченої проблематиці захисту прав людини приймаються 

до 15.03. поточного року

до 01.06. поточного року.

до 15.12. поточного року.

 

Заявку надсилати за наступним посиланням Зв’язатись з нами  або писати нам на e-mail ukro.office@gmail.com