Права людини гарантовані Конституцією України

Права людини гарантовані Конституцією України


Права людини гарантовані Конституцією України

Реалізація розбудови правової та демократичної держави жодним чином неможлива без усвідомлення кожною людиною її конституційних прав. У Конституції України, яка є Основним законом держави,одним із закріплених прав людини є право громадянина на знання своїх прав та свобод і таке закріплення також виступає одним із базових прав кожної людини. Тобто, можна стверджувати, що право особи знати свої права та свободи є одним із конституційних прав кожного. Зрозуміло, що таке закріплення є необхідним для кожного громадянина з урахуванням тих обставин, що права людини є невід’ємним елементом життя кожного громадянина. Тобто, знання своїх прав та свобод є просто необхідними для кожної особи. Крім того, людина повинна не просто знати свої права, а і вміти використовувати ці знання на практиці при вирішення суттєвих життєвих ситуацій. В Україні на разі не існує єдиного правового акту, що певним чином врегульовував особливості інформування громадян про їх права або законодавчі зміни до них. Таким чином, освідомлення про свої права і свободи залишається на розсуд самих громадян та залежить виключно від їх правової свідомості.