НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ присвячена проблематиці захисту прав людини в умовах збройного конфлікту 15 квітня 2021
  • Головна
  • Новини
  • НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ присвячена проблематиці захисту прав людини в умовах збройного конфлікту 15 квітня 2021

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ присвячена проблематиці захисту прав людини в умовах збройного конфлікту 15 квітня 2021


НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ  присвячена проблематиці захисту прав людини в умовах збройного конфлікту 15 квітня 2021

УКРАЇНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ НОВАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА УДФС УКРАЇНИ

(кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства)

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОБ’ЄДНАННЯ КИЇВСЬКИХ АДВОКАТІВ»

 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРАВ ЛЮДИНИ

присвячена проблематиці захисту прав людини в умовах збройного конфлікту

 

15 квітня 2021 року

(онлайн на платформі Google-meet)

Напрями науково-практичної конференції:

1. Міжнародно-правовий аспект: права людини та збройний конфлікт.

2. Особливості захисту прав людини в умовах збройного конфлікту.

3. Актуальні питання захисту прав людини на Сході України.

4. Питання захисту національної безпеки та запобігання поширенню проявам тероризму із забезпеченням дотримання захисту прав людини.

5. Порушення норм міжнародного гуманітарного права у сучасних умовах.

6. Цивільно-військова співпраця, як форма комплексних заходів врегулювання кризових ситуацій.

7. Свобода вираження поглядів в умовах збройного конфлікту.  

8. Економічна складова питання національної безпеки, збройного конфлікту та захисту прав людини.

До участі запрошуються науковці, аспіранти, студенти та практикуючі фахівці.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Вимоги

до оформлення тез доповідей

Приймаються до друку тези доповіді, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word та оформлені відповідно до вимог:

  1. Обсяг тез не має перевищувати 5-ти сторінок.
  2. Формат А4 шрифтом Тіmes New Roman кегль – 14, міжрядковий інтервал - 1,15, поля сторінки: зліва - 2,0 см, справа - 2,0 см, зверху - 2,0 см, знизу - 2,0 см.
  3. Назва секції конференції.
  4. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація (без скорочень); відомості про наукового керівника (для учасників-студентів).
  5. По центру, великими літерами назва тез доповіді.
  6. Список використаних джерел має бути оформленим відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та зазначені в кінці тексту тез доповіді (наприклад, [5, c. 105])

 

Зразок оформлення тез

Напрям: Зародження та розвиток теорії прав людини як складова предмета історико-правової та теоретико-правової наук;

Петренко Ольга Олександрівна,

здобувач першого/другого (бакалаврського/магістерського)

рівня вищої освіти

Міжрегіональної академії права

 

Науковий керівник:

Іванов Іван Іванович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Міжрегіональної академії права

ВПЛИВ ПРАВА РАДИ ЄВРОПИ НА РОЗВИТОК ПОКОЛІНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

Текст

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора (англійська транскрипція), наприклад: Zayavka_Ivanov; Tezu_Ivanov; Recenz_Ivanov, Oplata_Ivanov.

ЗАЯВКА

для участі в онлайн конференції прохання заповнити Google Form до

 

за наступним посиланням: https://forms.gle/wdaT2q8CkC41Um9Q6

Матеріали необхідно надіслати

до 07 квітня 2021 р. на адресу електронної пошти: human_rights@i.ua

 

Програма роботи конференції*

15 квітня 2021 р.

10.00-12:00 – відкриття художньої виставки «Війна та Мир»;

12:00-12:30 – відкриття науково-практичної конференції;

12:30-13:00 – презентація книги

13:00-13:30 – перерва;

13:30-15:00 – обговорення актуальних тематик напрямів науково-практичної конференції;

15:00-15:30 – підбивання підсумків онлайн конференції.

* можливі зміни програми роботи конференції

Координатор оргкомітету:

моб. тел +380669111470 Марина

Поштова скринька: human_rights@i.ua