Науково-правова експертиза

Науково-правова експертиза

Науково-правова експертиза

Практика діяльності юристів показує, що значимість та роль науково-правових експертиз під час захисту інтересів та прав учасників судового процесу невпинно зростає. Пов’язано це з тим фактом, що науково-практична експертиза створює для суду можливість системно та ефективно застосовувати матеріальне та процесуальне право для вирішення судових спорів. Суть науково-правової експертизи заключається у наданні кваліфікованих відповідей провідними вченими на комплексні питання, які можуть виникнути у ході реалізації положень чинного законодавства, становлення правової позиції, проведення досліджень і перевірок, а також консультування.

Науково-практична експертиза включає:

-         аналіз питань, які винесено на експертний розгляд;

-         аналіз фабули запиту, якщо така наявна;

-         аналіз нормативно-правової бази щодо необхідних питань, які підпадають під розгляд;

-         надання загальних та проміжних висновків щодо кожного із поставлених питань.